POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI UVOĐENJEM NAPREDNIH INFORMATIČKIH RJEŠENJA

Kratki opis projekta:

Ideja za provođenje projekta je došla s ciljem da se unaprijedi poslovanje tvrtke uvođenjem novih i naprednih informatičkih rješenja koja bi dovela tvrtku na višu razinu konkurentnosti na tržištu. U okviru projekta implementirat će se ERP sustav s kojim se očekuju brojna poboljšanja u svim segmentima rada.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Nabava nove informatičke opreme omogućiti će nam daljnje uvođenje ERP sustava, što će nam uvelike pomoći postati brži u svim poslovnim procesima unutar tvrtke.

Implementacijom ERP sustava planira se integrirati sve poslovne procese u jedan sustav što će omogućiti brži protok informacija i time stvoriti mogućnost za povećanje kapacitet proizvodnje, te veća konkurentnost na tržištu.

 

Ukupna vrijednost projekta:  1.338.050,58 Kn

Iznos koji sufinancira EU:  748.608,31 Kn

Razdoblje provedbe projekta : od 15.02.2020. do 15.05.2021.  

Kontakt osobe za više informacija: Vlatka Dananić Pecak – vlatkadp@hidropneumatika.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

 

Sadržaj web stranice isključivo je odgovornost tvrtke Hidropneumatika d.o.o.