ŠIRENJE NA TRŽIŠTE EU

Kratki opis projekta:

Kako bismo lakše uspjeli plasirati svoje proizvode moramo biti prepoznatljivi na tržištu EU. Da bismo to ostvarili odlučili smo kroz projekt Širenje na tržište EU održati nastupe na sajmovima u Sloveniji i Njemačkoj. Time bismo mogli odgovoriti na problem kao što je konkurencija i dokazati kvalitetu naših proizvoda.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Nastupom na sajmovima u zemljama EU planiramo povećati prepoznatljivost tvrtke i unaprijediti svoje poslovanje.  Očekivani rezultat toga je povećanje proizvodnje te izvoza proizvoda na tržište EU.  Izlaganjem naših proizvoda  možemo očekivati porast broja potencijalnih kupaca te prepoznatljivost kvalitete naših  glavnih proizvoda, hidrauličkih cilindara.

 

Ukupna vrijednost projekta:  237.847,00 Kn

Iznos koji sufinancira EU: 201.043,70 Kn

Razdoblje provedbe projekta : od 01.01.2019. do 1.12.2021.

Kontakt za više informacija:  Vlatka Dananić Pecak – vlatkadp@hidropneumatika.hr

Br. ugovora: KK.03.2.1.160097

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Sadržaj web stranice isključivo je odgovornost tvrtke Hidropneumatika d.o.o.